Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Zasady adopcji

Według Regulaminu Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie

1. Zwierzęta wydawane są właścicielom bezpośrednio po udowodnieniu powiązań ze zwierzęciem (nie dotyczy zwierząt oznakowanych mikroczipem).

2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazywane nowym właścicielom nie wcześniej, niż po upływie kwarantanny, czyli 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska.

3. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska, zobowiązana jest do:

a) posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba);

b) podpisania Kwestionariusza adopcyjnego psa/kota oraz Zobowiązania adopcyjnego

c) każdy pies wydawany ze schroniska poprzednim właścicielom czy przy adopcji jest oznakowany mikroczipem, którego numer i dane są wpisane do bazy danych Schroniska

4. Nie wolno wydawać zwierząt: –

a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia;

b) suk powyżej 18 miesiąca życia bez sterylizacji, chyba że przyszły właściciel podpisze oświadczenie deklarujące wykonanie tego zabiegu we własnym zakresie;

c) chorych Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt, lub osoba odbierająca zwierzę, pisemnie zobowiąże się do dalszego leczenia zwierzęcia;

d) przed ukończeniem 8 tygodnia życia – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt. W przypadku zwierząt nie posiadających matki, szczenięta i kocięta można wydawać wcześniej;

e) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby);

f) osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym lub innym osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki;

g) osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki.

g) osobom podejrzanym o spekulację lub handel zwierzętami.

5. Pracownik Schroniska działający na terenie gminy Kłomnice lub gmin, które podpisały porozumienia, ma prawo skontrolować warunki w jakich zwierzę przebywa i udziela ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi. Dalsze kontrole uzależnione są od warunków, w jakich przebywa zwierzę.

6. Dopuszcza się wydawanie chorych zwierząt przedstawicielom współpracujących ze Schroniskiem organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Punkt VI
Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2018 Kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
z dnia 20.11.2018 roku