Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

OŚWIADCZENIE WOLONTARIUSZY ŚWIADCZĄCYCH WOLONTARIAT W SCHRONISKU W JAMROZOWIŹNIE.

OŚWIADCZENIE WOLONTARIUSZY ŚWIADCZĄCYCH WOLONTARIAT W SCHRONISKU W JAMROZOWIŹNIE.

W odpowiedzi na nagranie Pani Natalii Raźniak zamieszczonego na youtube, informujemy, iż w/w Pani działała we własnym imieniu, bez porozumienia i konsultacji z wolontariuszami świadczącymi usługi w Gminnym Schronisku w Jamrozowiźne.
Schronisko w Jamrozowiźnie to miejsce, w którym zwierzęta otoczone są opieką Pani Kierownik CIS, Pani Kierownik schroniska oraz jego pracowników i wolontariuszy.
W przypadku konieczności dodatkowego diagnozowania psów mamy możliwość konsultowania trudnych przypadków u specjalistów i podejmowania leczenia.
Współpraca z CIS przebiega bez negatywnych czynników, mających wpływ na realizację naszych wolontaryjnych działań.
Wolontariusze Schroniska w Jamrozowiźnie.