Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Dziękujemy Uczniom!

Dziękujemy Uczniom!

Serdecznie podziękowania kierujemy do Uczniów Szkoły Podstawowej w Częstochowie za przekazane karmy.