Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Wolontariat odwieszony

Wolontariat odwieszony

Kłomnice, dnia 17.11.2020r.

I N F O R M A C J A

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach informuje, że odwiesza wprowadzone Zarządzeniem Nr.19/2020 zawieszone usługi świadczone w ramach wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie nr.1.B

Biorącpod uwagę fakt nadal rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 w trosce o zatrudnionych pracowników i świadczących usługi Wolontariuszy ograniczamy liczbę mogących przebywać Wolontariuszy na Schronisku do 5 osób i czas świadczenia pracy Wolontariatu od 11,00 do 14,00.