Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Zarządzenie Nr 19/2020

Zarządzenie Nr 19/2020

Kłomnice, dnia 16.10.2020r.

Zarządzenie Nr 19/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 16 października 2020roku

w sprawie  zawieszenia usług wolontariatu świadczonych w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. ( dziennik  Urzędowy Województwa śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§1.

               od dnia 17.10.2020 r do odwołania ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa COVID 19, oraz włączenie od dnia 17.10.2020r. miasta Częstochowy do strefy czerwonej zawiesza się świadczone  w ramach  wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie usługi. W/w decyzja jest podyktowana  troską o zatrudnionych pracowników i świadczących usługi Wolontariuszy

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.