Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Uwaga- zawieszenie wolontariatu!

Uwaga- zawieszenie wolontariatu!

                                                                                                                                                 Kłomnice, dnia 16.10.2020r.

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A      

                                           

                 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach  informuje, że Zarządzeniem Nr.19/2020 od dnia 17.10.2020 r do odwołania ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa COVID 19, oraz włączenie od dnia 17.10.2020r. miasta Częstochowy do strefy czerwonej zawiesza się świadczone  w ramach  wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie usługi. W/w decyzja jest podyktowana  troską o zatrudnionych pracowników i świadczących usługi Wolontariuszy.