Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Zarządzenie Nr 15/2020

Zarządzenie Nr 15/2020

  Kłomnice, dnia 18.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 15/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie zawieszenia usług wolontariatu świadczonych w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. (dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§1.

od dnia 19.09.2020 r. do odwołania zawiesza się świadczone w ramach wolontariatu
w schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie usługi. W/w decyzja jest podyktowana zmianami Regulaminu wolontariatu schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie oraz brakiem wymaganych na świadczenie takich usług porozumień.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.